تفکیک هزینه های بیمه در جهان
نوامبر 20, 2020
مزایای کلیدی مدل کسب و کار بیمه همتا به همتا
جولای 10, 2021

وبلاگ نـارنـج

وبلاگ نـارنـج


نسبت شناخت از بیمه همتا به همتا

شناخت افراد از بیمه همتا به همتا

بر اساس آمار منتشر شده در سایت statista در رابطه با اعتماد مشتریان به بیمه درمان همتا به همتا در کشورهای آلمان آمریکا و انگلستان در سال 2017 مشخص شده بیش از 18 درصد از افراد اعتماد بالایی به مدل همتا به همتا داشته اند. همچنین به طور متوسط 50 درصد افراد شناختی نسبت به این مدل نداشتند و نمی توانستند نظر خود را بیان کنند لذا شاید بتوان با شناساندن این مدل حتی در کشورهای در حال توسعه به بازاهای خوبی دست پیدا کرد.
پرتال کاربری