خدمات نـارنـج

 

حتماً شما هم مثل اکثر خانواده‌ها و سازمان‌ها برای تأمین هزینه‌های درمانی خودتون از بیمه تکمیلی استفاده می‌کنید؛ بیمه‌ای که معمولاً به خاطر هزینه‌های بالا صرفه اقتصادی کمی برای شما داره. در این نوع بیمه‌ها حق بیمه افراد و شرکت‌ها توی یک حساب جمع‌آوری میشه و از همون حساب برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به بیماران یا خانواده‌هاشون استفاده می‌شه. این یعنی تحمیل کلیه هزینه ها به شرکت‌ها بیمه؛ یک کار پیچیده همراه با احتمال ورشکستگی و بار مالی بالا. ضمن اینکه اگر افراد طی یک سال بیمه‌ای خودشون هزینه درمانی قابل توجهی نداشته باشند مبلغی هم بهشون برگشت داده نمی‌شه.
 
اگرچه شیوه‌های رایج، مسیرهای مطمئنی برای ادامه راه نیستند، اما توقف، چاره راه نیست. ما یک مسیر جدید و مطمئن رو برای رسیدن به هدف پیدا کردیم: «طرح همتا» در این روش مبالغ پرداختی حق بیمه هر گروه یا دوستان و یا خانواده در یک صندوق مجزا و به شکل امانت نزد ما می‌مونه و خسارات درمانی هر گروه یا دوستان و یا خانواده از صندوق ویژه خودش پرداخت می‌شه.

با این روش دیگه نیاز نیست نگران پرداخت عوارض، مالیات و هزینه‌های جانبی و در نتیجه هزینه های بیشتری که از جیبتون برای پرداخت حق بیمه باشید و در پایان هر سال بیمه‌ای، حق بیمه باقی مونده، برای پوشش‌های بیشتر یا جلوگیری از خطرات آینده و یا هر تسهیلات دیگری برای شما ذخیره می‌شه. به عبارت دیگه ما امانتدار منابع مالی و پرداخت خسارات شما هستیم.
تا وقتی نارنج همسفر شماست، تمام حق تقدم‌ها و امتیازها، فقط برای شما خواهد بود. چون شما با نارنج می‌تونید:

• اگر کسی شما رو بیمه نمی کنه ما می تونیم با طرح همتا پوشش درمان براتون ایجاد کنیم.
• کمک کنیم از پس هزینه های بیمارستانی بر بیایید.
• سعی می کنیم با ایجاد گروه هایی رابطه دوستی و اعتماد رو در شما ب ایجاد کنیم.
• اضافه اعتبار مالی‌تون رو در صورت مصرف نشدن، دریافت کنید یا برای خدمات بهتر در سال‌های بعد ذخیره کنید.
• سعی میکنیم حس بدی که نسبت به بیمه دارید و با طرح هامون براتون بهتر کنید.
• برای همیشه از پرداخت هزینه‌های سربار بیمه، عوارض و مالیات‌ رها بشید.
• پوشش درمانی بیشتری رو نسبت به بیمه های مرسوم دریافت کنید.
• کلینیک های متخلف و کسانی که هزینه‌های خارج از تعرفه دریافت می‌کنند رو شناسایی و وارد لیست سیاه کنید و فقط به مراکز درمانی مطمئن مراجعه کنید.
پرتال کاربری